Degenerativní změny při artróze kloubů postihují prvotně kloubní chrupavku a po jejím poškození reagují okraje postiženého kloubu tvorbou výběžků a vznikají osteoartrotické změny.

Druhotně mohou být při artróze kloubů poškozeny i vazy a měkké tkáně kolem kloubu. Poškození vede k deformaci kloubů, omezení hybnosti a k bolestivosti. Při artróze kloubů patří k nejčastěji postiženým kolenní, kyčelní a ramenní klouby.

Na vývoji artrózy kloubů se podílí stárnutí, vrozené změny kloubů, traumatické změny, přetěžování, metabolické vlivy aj.

Přečtěte si níže výsledky klinických studií prokazujících míru úspěšnosti nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie při léčbě této diagnózy. 

Etudes cliniques en fonction du diagnostic: